rayanhost
18 بهمن 1401 - 12:43

اجمالی/ وزیر علوم: امنیت امروز به واسطه خون شهداست

وزیر علوم گفت: امنیت امروز به واسطه خون شهداست که با گذشت و ایثار در میدان بودند.

به گزارش فارس، وزیر علوم در دانشگاه سمنان گفت:  امنیت امروز به واسطه خون شهداست که با گذشت و ایثار در میدان بودند.

منبع: فارس
شناسه خبر: 1024554